انارخورون

سلام سلام ما اومدیم دوباره!!

ما گفتیم دیگه دیدن این صحنه ی "کچل ها" بسه واستون، اینه که گفتیم چنتا عسک جدید بذاریم روحیه مون عوض بشه!!

اینجا نمیدونم دارم چیکار میکنم!!

آها.... اینجا دارم بشکن میزنم! انگار خوشحالم! حالا هرکی دوس داره بیاد وسط، آها آهاااااااا....آها آهاااااااا....(ای وای ببشخین حواسم نبود محرمه!) خب ایشالا بعد از محرم در خدمتیم، بیاین شاد بشیم!

آخه ماماااااان! این دیگه چه "اناریِ" دادی بهم؟؟!!!! خیلی کوچکولوئه که!

بذار ببینم میتونم آبشو بگیرم...

ای بابااااااااااا!! انار فسقلی چقده سفته، نتونستم بچلونمش!

مامان جورابمو بده خودم بپوشمش!

هه هه هه!! ینی واقعا فکر کردی خودم میتونم پام کنم!! من همش11 ماهمه!(البته هنوزم نشده!)

خب دیگه اینم از پست ایندفه مون!

دیگه فکر کنم تا چند روزی نمیایم آپ کنیم... (زیاد شد این چند روزه!!)

فدای همتون

بااااااااااااااااااااااای

/ 0 نظر / 59 بازدید